15 temmuz, girmep, darbe giriimi,

15 Temmuz Hain Darbe Giriimini Unutmad覺k

Giresun Medya Platformu 15 Temmuz Hain Darbe Giriimi nedeniyle bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak 15 Temmuz Hain Darbe Giriimini Unutmad覺k dedi.

A癟覺klamada 15 Temmuz 2016 tarihinde yap覺lan ve milletimizin topyek羶n kar覺 koyuuyla savuturulan hain darbe giriimi, 羹lkemiz tarihinde kara bir leke olarak yaz覺lm覺t覺r. D覺 g羹癟lerin desteini de alarak 羹lkemizi igal giriimi olarak da adland覺r覺lacak bu darbe giriimi halk覺m覺z覺n saduyusu ve idarecilerimizin iradesi ile daha ba覺nda bast覺r覺lm覺 ancak geride y羹zlerce ehit ve binlerce gazi b覺rakm覺t覺r. Milletine hi癟 utanmadan s覺k覺lmadan kurun s覺kan canilerin ve arkas覺ndaki g羹癟lerin gerekli cezay覺 almalar覺n覺 ve 癟ekmelerini millet癟e umut etmek istiyoruz.

lkeyi y繹netenlerin ehitlerimizin geride b覺rakt覺klar覺 emanetlere sahip 癟覺kmalar覺 ve onlar覺 annesiz, babas覺z ve 癟ocuksuz kalmalar覺n覺n ac覺s覺 ile tek ba覺na b覺rakmamal覺d覺r. Gazilerimize de sahip 癟覺k覺larak varsa fiziki eksikliklerinin giderilmesi yan覺nda maddi ve manevi olarak da yanlar覺nda olduklar覺m覺z覺 g繹stermemiz gerekmektedir.

Be y覺l覺n sonunda 15 Temmuzdan gerekli derslerin 癟覺kar覺ld覺覺n覺 umuyoruz. Bu tip hadiselerin bir daha olmamas覺 i癟in gerekli tedbirlerin al覺nd覺覺n覺 umarak 15 Temmuz gecesi 羹lkemizin birlik ve beraberlii i癟in ehadet erbeti i癟enlere Allahtan rahmet, gazilerimize s覺hhat ve selamet diliyoruz. Milletimizin ve idarecilerimizin de ehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip 癟覺kmas覺n覺 temenni ediyoruz.

Rizeli Kardelerimize Basal覺覺 ve Sab覺r Dileriz

D羹n gece yaan a覺r覺 ya覺lar nedeniyle Rize ilimizin baz覺 b繹lgelerinde can ve mal kayb覺 olduunu 羹z羹lerek duyman覺n b羹y羹k ac覺s覺 i癟eresindeyiz. Devletimizin b羹t羹n imk璽nlar覺 ile Rizeli vatandalar覺m覺z覺n yan覺nda ve dertlerini sard覺覺n覺 g繹rmek ac覺m覺z覺 hafifletse de atein d羹t羹羹 yeri yakt覺覺n覺n fark覺nday覺z.

Karadeniz B繹lgesinde yaayan insan覺m覺z覺n yamur ya覺覺na sevinmek yerine acaba bu ya覺ta ne olacak sorusunu sormayacak tedbirlerin al覺narak bu tip felaketlerin 繹n羹ne ge癟ilecei g羹nlerin 繹zlemi i癟inde hayat覺n覺 kaybeden vatandalar覺m覺za Allahtan rahmet, geride kalanlara da sab覺r ve basal覺覺 dileriz denildi.

Bir 繹nceki yaz覺m覺z olan yemiz Ethem Bakar'覺n Anne Ac覺s覺 bal覺kl覺 makalemizde ethem bakar, girmep ve gurbet癟i giresun gazetesi hakk覺nda bilgiler verilmektedir.