giresun medya platformu, girmep, giresun, haberler, g羹ndem, g羹ncel, giresun haberleri, giresun stk, giresun dernek, giresun vak覺f

Toygar Yazd覺: Federasyon Ne Yaps覺n?

TOYGAR YAZDI;G襤RESUN FEDERASYONU DAHA NE YAPSIN !!

(47. G襤RESUN GNLL ALAYI EH襤TL襤襤N襤N ANLAM VE NEM襤)

F覺nd覺k ve kiraz覺n anavatan覺 olduu kadar ulusal milli m羹cadelenin de g繹n羹ll羹 kahramanlar覺n覺n anavatan覺 olan Giresun ve Giresun toplumunun y羹z ak覺 Giresun Federasyonunun organize ettii Afyon Giresun ehitleri anma program覺n覺n olumlu ve olumsuz yank覺lar覺 hala s羹r羹yor.

ehitlik anma program覺na kat覺lanlar覺n y羹zlerindeki gurur ve onur ifadesiyle buraya gelmekle ne iyi etmiim, Allah ehitlerimizden raz覺 olsun diyerek ruhlar覺na Fatihalar okuyarak sayg覺 duruunda bulundular.

Bu tablo kar覺s覺nda duygulanmamak m羹mk羹n deil, Gazi Mustafa Kemal Atat羹rk, Giresundaki konumas覺nda bouna m覺 demi Afyonkarahisarda, Dumlup覺narda sizin uaklar vard覺,diye

28 Austos 1992 y覺l覺nda a癟覺l覺覺 yap覺lan ve o g羹nden bug羹ne kadar coku ve sayg覺 ile anma t繹renleri yap覺lan ehitlik anma program覺na mazereti olamay覺p ta kat覺lamayanlar o ruhu yaamayanlar neler d羹羹nd羹 acaba

襤stiklal sava覺m覺z覺n kalbinin att覺覺 Afyonkarahisar覺n k覺ra癟 bir tepesine G襤RESUN damgas覺n覺 vurarak bir ebediyet kazand覺ran bu EH襤TL襤K bizim gurur abidemizdir.

Giresun 癟ok uzun bir mesafede bu 覺ss覺z ve hakim tepeden G襤RESUN ad覺 aziz ehitlerimizle beraber ebediyete kadar yaayacakt覺r.

Bug羹nlere gelmemize vesile olan 襤stiklal sava覺n覺n yaand覺覺 o topraklarda neler olmu hep birlikte hat覺rlayal覺m..

Giresunun g繹n羹ll羹 kahramanlar覺 3.000 kiiden oluan bir alay o tarihlerde 42. ve 47. 襤ki alaydan oluan 5.000- 6.000 civar覺nda g繹n羹ll羹 kahramanlar ile 襤stiklal sava覺n覺n yap覺ld覺覺 Afyon ve civar覺na giderek 30 Austos Zafer Bayram覺na konu olan 襤stiklal sava覺n覺n kaderini deitirdiler ve tarihe alt覺n harfler ge癟tiler.

Afyon Kocatepe-Dumlup覺nar aras覺nda 26-30 Austos 1922 g羹nlerinde d羹man “B羹y羹k Taarruz Harek璽t覺 ile b羹y羹k bir darbe yiyerek yurdumuzdan kovulmutur.

ite istiklal sava覺nda Giresunlu g繹n羹ll羹 kahramanlar Afyon 襤s癟ehisar Doanc覺lar k繹y羹nde Dedesivri tepesinde s覺ra s覺ra tel 繹rg羹l羹, makinal覺 t羹fek ve top yuvalar覺yla pekitirilmi Yunan mevzilerine, b羹y羹k bir insan 羹st羹 g羹癟le ve s羹ng羹s羹z bir ekilde at覺larak sald覺r覺ya ge癟mi, makasla, dip癟ikle hatta elleriyle, bedenleriyle par癟alad覺klar覺 tel 繹rg羹leri a覺p, mevzileri bir bir ele ge癟irerek Kurtulu Sava覺 destan覺n覺 yazd覺rm覺t覺r..

Milis Yarbay Gazi Topal Osman Aa emrindeki 47. Alay 26 Austos 1922 gece saat 02:30 ‘ da balay覺p 36 saat s羹ren taarruzda yunan ordusunu Sivritepe mevkiinden atm覺t覺r. O geceyi 47. Alay bir taburu ile Kaba癟k覺ran, iki taburu ile Dedesivrisi ve Evliya tepelerinden ge癟irdi. Bu muharebe s覺ras覺nda 14 Giresunlu ehit d羹m羹t羹r. 47. Alay覺n ayn覺 g羹n ehit d羹en arkadalar覺n覺 Sivritepe’ye defnetmiler ve bir g羹n sonra yunan ordusunu tekrar kovalamaya devam etmilerdir.

Dolay覺s覺 ile de Mill簾 M羹cadelenin kazan覺lmas覺nda Giresunlu g繹n羹ll羹 kahramanlar覺n覺n b羹y羹k katk覺s覺 vard覺r. Giresun g繹n羹ll羹 kahramanlar覺 ehit olmu olup dier cephelerde savaan 42. alay komutan覺 H.Avni Alpaslanda bunlar覺n i癟erisindedir

Kurtulu sava覺nda g繹n羹ll羹 olan ve bu topraklarda savaan Giresun Muharipler birlii 羹yesi Giresunlu Gazi Ahmet Halis Asal hem sava alan覺n覺 gezmek hem de ehit d羹en arkadalar覺n覺n mezarlar覺n覺 ziyaret i癟in 1964 y覺l覺nda Doanlar K繹y羹ne gelmi. Sivritepe ‘de ki mezarlar覺 ziyaret ettikten sonra birka癟 g羹nde Doanlarda kalm覺t覺r. Burada yatan arkadalar覺na bir ehitlik yapt覺rmaya karar vermitir. Ahmet Halis Asal’覺n teebb羹s羹 ve Giresun Belediye emekli General Doktor Ali R覺za Erkan, Afyon Valisi Ahmet Balkan ile bat覺 menzil komutanl覺覺n覺n yard覺m覺yla 1967 y覺l覺nda ehitlik inaa edilmitir.

Y覺llar sonra bu ehitliin yeniden d羹zenlenmesi fikri domu ve Konya K羹lt羹r ve Tabiat Varl覺klar覺n覺 Koruma Kurulu M羹d羹rl羹羹n羹n 14.11.1988 g羹n ve 321 say覺l覺 karayla 1. grup korumas覺 gerekli k羹lt羹r varl覺覺 olarak, tescil edilmitir.

Bu ehitlik ; tamam覺 bir vilayetin (Giresun) g繹n羹ll羹 kahramanlar覺ndan oluarak, o ilin ismiyle an覺lan (47. Giresun G繹n羹ll羹 Alay覺 ehitlii) ve o ile 900 km. uzakl覺ktaki baka baak bir ilimizin s覺n覺rlar覺 i癟erisinde (Afyon) bulunan ve d羹nyada beklide bir baka benzeri olmayan bir ehitliktir. 襤stiklal Sava覺m覺z覺n kalbini att覺覺 Afyonkarahisar覺n k覺ra癟 bir tepesine Giresun damgas覺n覺 vurarak kudsiyet kazand覺ran bu ehitlik bizim gurur abidemizdir. Giresunumuza 900 km mesafedeki bu 覺s覺s覺z tepede Giresun ad覺 aziz ehitlerimizle beraber ebediyete kadar yaayacakt覺r.

汛剪te d羹nyada hi癟bir millete ve devlete nasip olmayan 襤stiklal sava覺 destan覺n覺n ehitlerin kanlar覺 ile yaz覺ld覺覺 bu topraklarda (47. Giresun G繹n羹ll羹 Alay覺 ehitlii) bulunmaktad覺r.

GNL KOYMA

Ge癟mite Giresun Dergisinin uyar覺s覺 ve 襤stanbul sivil toplum kurulular覺n覺n cabas覺 ve gayreti ile bug羹ne kadar sahip 癟覺k覺lan ehitlik, Giresun Federasyonu son 3 y覺ld覺r 襤stanbul milletvekili ve Giresun federasyonu onursal bakan覺 Hasan Turan ve yeni d繹nemde genel Bakan olan Mehmet Kuu ve ekibinin gayretleri 癟ok daha g繹rkemli bir ekilde ehitlerin an覺na yak覺覺r bir anma t繹renine sahne oldu.

Federasyon y繹netimi yapt覺klar覺 pankart, afi ve davetiyeler ile ehitlik anma program覺na Giresun camias覺n覺n 繹nde gelen kanaat 繹nderleri, i d羹nyas覺, b羹rokrat, STK Kurulular覺, siyaset癟iler, spor d羹nyas覺, sanat癟覺lar ve akademisyenlere davet ederek 羹lke ve Giresun birlikteliinin 繹rneklerini vermek istemilerdir.

Federasyon Bakan覺 Mehmet Kuu, anma program覺 sonras覺nda 癟eitli sohbetlerde g繹n羹l k覺r覺kl覺覺 i癟inde olduunu bu milli ve manevi bir anma t繹renine kat覺lmayan Giresun camias覺n覺n 繹nde gelen isimlerinin olmay覺覺nda kendisinde hayal k覺r覺kl覺覺 yaratt覺覺n覺 ve ehitliin anlam ve 繹nemini daha g羹癟l羹 bir ekilde kavramalar覺n覺 s繹yledi.

Bakan Mehmet Kuu,30 Austos Zafer Bayram覺n覺n T羹rk ordusu ve Giresunlu g繹n羹ll羹 kahramanlar覺n Kurtulu M羹cadelesinde destan yazarak milletin azmi ve inanc覺 kar覺s覺nda hi癟bir g羹c羹n duramayaca覺n覺 ilan ettii g羹nd羹r, bundan dolay覺 Bize miras b覺rak覺lan bu aziz vatan覺n bekas覺 ve selameti i癟in bug羹n羹n 繹nemini idrak etmek zorunday覺z. 94 y覺l 繹nce yokluk ve a癟l覺k i癟erisindeki millet, kahramanca destanlar yazm覺, topraklar覺n覺 kanlar覺, canlar覺 pahas覺na, m羹cadele vererek, 羹lkemizi bizlere armaan etmilerdir. Aziz ehitlerimizi rahmet ve minnetle an覺yorum, mek璽nlar覺 cennet, ruhlar覺 ad olsun dedi.

ONUR VE GURUR

襤te bu milli ve manevi duygular ile Giresun Medya Platformu 羹yeleri ile gittiimiz ve atmosferini yaad覺覺m覺z 襤stiklal sava覺n覺n en iddetli yaand覺覺 ve Kahramanl覺k destan覺n ehitlerin kan覺 ile yaz覺ld覺覺 bu topraklarda gururu ve onuru b羹y羹k bir haz ile yaad覺k, Allah onlardan raz覺 olsun, canlar覺 ile bu vatan覺 bizlere b覺rakt覺lar. Her T羹rk gencinin ve Giresun halk覺n覺n buralar覺 en az bir kere ziyaret etmeleri gerekmektedir. Giresun Federasyonu T羹rkiyenin ulusal kurtulu sava覺n覺n yaand覺覺 bu topraklarda ehitlerine sahip 癟覺karak g繹revini yapmaktad覺r. Federasyon daha ne yaps覺n, hemerilerimiz de her alandan kat覺l覺m salayarak destek olsunlar. 羹nk羹 ehitlere olan borcumuz bitmemi ve D羹nya durduk癟a bitmeyecektir. unu unutmayal覺m milli ve manevi deerlere sahip 癟覺kmayan bir toplum yok olmaya mahk羶mdur. Allaha 羹k羹r ki, T羹rk toplumunda bu duygu 癟ok y羹ksektir.

Bu y覺l ilk defa Giresun Federasyonunun daveti ile ehitlik anma program覺na kat覺lan Sar覺yer Belediye Bakan覺 羹kr羹 Gen癟, g羹ndemi duygulu bir ekilde 繹zetledi; Vatan i癟in 繹l羹necekse b繹yle 繹l羹nmeli, mek璽nlar覺 cennet, ruhlar覺 ad olsun,dedi.

GAZETEC襤LERE GEREK YOK MU !?

B羹y羹k ve ciddi bir organizasyonda bas覺n niye unutulur onu da anlam覺 deiliz. O zaman Gazetecileri neden 癟a覺r覺yorsunuz. Bu bir sitem deil eletiridir, b羹y羹k organizasyonlarda hatalar olabilir, ge癟tiimiz y覺lda ayn覺 hatalar oldu, uyar覺 yapmam覺za ramen bu y覺l yine ayn覺 hatalar oldu, medya hem konumalarda, hem de organizasyon komitesinin haz覺rlam覺 olduu alt yap覺 d羹zeninde hi癟 yoktu. Oraya kat覺lan ziyaret癟ilerin sosyal ihtiya癟lar覺 i癟in mekanlar yap覺lm覺, fakat bas覺n mensuplar覺n覺n duraca覺, 癟al覺aca覺 bir mekan oluturulmam覺 ve cihaz, ara癟 gere癟lerini koyaca覺 ortam,alt yap覺 oluturulmam覺

Toplum ad覺na kamu hizmeti yapt覺覺m覺z ve 20 kiiye yak覺n bas覺n mensubunun olduu yerde, ne bir masa, ne bir sandalye ne de bir belge ve bas覺n bildirisi alaca覺m覺z yetkili yoktu. Bas覺n mensuplar覺n覺n duraca覺 yer olmay覺nca ya protokol羹n 繹n羹nde, ya da vatanda覺n 繹n羹n羹 kapatarak 癟al覺覺lmaktad覺r. Buda s覺k覺nt覺ya sebep olmakta olup abi 繹n羹mden 癟ekil veya 繹n羹m羹z羹 kapatmay覺n gibi s繹zlere muhatap olarak g繹rev yapt覺覺 yerden uzaklat覺r覺lmak istenmektedir.

Bu t羹r organizasyonlarda bas覺n mensuplar覺 birer sandalye ve masam覺 g繹t羹rs羹n yanlar覺nda, yak覺覺r m覺 ?

7-8 saatlik uzun bir yol kat ettikten sonra, 4-5 saat ayakta durup organizasyonu sal覺kl覺 bir ekilde takip edemedikten sonra yapt覺覺m覺z haber okuyucuya zaman覺nda ulam覺yor. Yine d繹n羹 yolunda 7-8 saat sonra geldiimiz yere ula覺yoruz, fakat g羹ndem bir g羹n sonraya kal覺yor, i iten ge癟mi oluyor. Her ey zaman覺nda diyoruz. G繹revi kamuoyuna doru ve sal覺kl覺 bilgi salamak olan gazeteci arkadalar覺m覺za yap覺lan bu uygulamalara sitem ediyoruz.

Federasyon y繹neticilerine yapt覺覺m覺z uyar覺larda ald覺覺m覺z cevap, organizasyonu Kaymakaml覺k yap覺yor, bizler talepleri ilettik, gerekenleri bundan sonra yapaca覺z, dediler.

Ayr覺ca ehitlik yap覺m s羹resine katk覺 salayan ve g羹ndeme getiren Giresun dergisi ile ehitlii o tarihlerden bug羹nlere kadar sahip 癟覺kan sivil toplum kurulular覺n覺 da konumalar覺m覺zda yay覺n organlar覺nda hat覺rlayal覺m ve Ahde vefa duygusunu g繹sterelim. Sayg覺 ve sevgilerimle

Sadi Toygar

Bir 繹nceki yaz覺m覺z olan Osman Aam覺za Yap覺lan Hakareti K覺n覺yoruz bal覺kl覺 makalemizde Osman Aam覺za Yap覺lan Hakareti K覺n覺yoruz hakk覺nda bilgiler verilmektedir.