13. Giresun G羹nleri Heyecan覺 Bal覺yor

13. Giresun G羹nleri Heyecan覺 Bal覺yor

Giresun Federasyonu Bakan Muhterem Memi ve y繹netim kurulu, 7-10 Kas覺m tarihlerinde Yenikap覺 Etkinlik Alan覺nda yap覺lacak13. Giresun G羹nleritan覺t覺m etkinlii 繹ncesi Kavac覺k Doal D羹kk璽n TesislerindeGiresun Medya Platformu Bakan覺 Sadi Toygarve y繹netim kurulu ile bir araya gelerek Etkinlik g羹ndemi ile ilgili g繹r羹 al覺-veriinde bulundular

Giresun Federasyonu Bakan覺 Muhterem Memi, Giresun Tan覺t覺m G羹nleri program覺 ile ilgili Giresun Medya Platformu y繹netim kurulu 羹yelerine bilgilendirme yaparak, desteklerinden dolay覺 teekk羹r etti.

Giresun g羹nleri ve g羹ndemdeki dier konular覺nda dile getirildii toplant覺da g繹r羹 ve d羹羹ncelerini paylaan ve toplant覺 daveti i癟in teekk羹rlerini sunan Giresun Medya platformu y繹netim kurulu 羹yeleri tek tek g繹r羹lerini a癟覺klayarak tavsiye niteliinde konular覺n ele al覺nmas覺n覺 繹nererek, ge癟mi y覺llarda yap覺lan eksiklikler ile ilgili de eletirilerini dile getirdiler.

Giresun Federasyonu F覺nd覺a Sahip 覺k覺yor

Medya ile istiare ve 癟al覺maya 繹nem verdiklerini belirten Bakan Muhterem Memi, Amac覺m覺z toplumsal birliktelii 繹ne 癟覺karmak, doduumuz topraklar覺n k羹lt羹r羹n羹 doal g羹zelliklerini tan覺tmak ve hemerilerimizle kaynamas覺n覺 salamak amac覺yla Giresun gabuunu g覺rd覺 efsane slogan覺 ile Giresunlunun Kalbi Yenikap覺da atacak ve F覺nd覺k tan覺t覺m覺na daha kapsaml覺 yer vereceklerini ve Geleneksel k羹lt羹r羹m羹z ile birlikte yerel sanat癟覺lardan konserler, folklor g繹sterileri etkinlik boyunca Mavi Karadeniz TVden canl覺 yay覺nlanacakt覺r, ifadelerini kulland覺.

D羹羹nsene Giresunlu Deilsin!

Giresun G羹nleri tan覺t覺m etkinlii ile ilgili detayl覺 bilgi verenGiresun Federasyonu Medya ve Tan覺t覺mdan Sorumlu Bakan Yard覺mc覺s覺 Zafer Tahmaz, bu sene etkinlikte F覺nd覺k temal覺 organizasyon d羹zenleneceini ”Giresun kalite” bir organizasyon olaca覺n覺 veD羹羹nsene Giresunlu deilsin! slogan覺n覺 sosyal medya ve dier alanlarda alt slogan olarak g羹ndeme getireceklerini belirterek protokol stantlar覺 ve ticari stantlar hakk覺nda bilgilendirme yapt覺.

Zafer Tahmaz, bu y覺l 59 ticari stant ile 26 protokol ve k羹lt羹r stantlar覺 olaca覺n覺 ge癟tiimiz y覺llarda yap覺lan etkinliklerden daha az olaca覺n覺 d覺 alanlar覺n da k覺s覺tl覺 olaca覺n覺 belirtti.

13.Giresun G羹nlerine Tam Destek Veriyoruz

Toplant覺 i癟in teekk羹rlerini sunan Giresun Medya Platformu Bakan覺 Sadi Toygar Giresun Medya Platformu elinden geldiince Giresuna ve Giresunlulara faydal覺 iler yapma 癟abas覺ndad覺r.

Giresun Federasyonu taraf覺ndan sivil toplum kurulular覺 ile birlikte ge癟tiimiz y覺llarda olduu gibi bu y覺l da 13. Giresun G羹nleri tan覺t覺m etkinlii d羹zenleniyor. Giresun Medya Platformu olarak 13 y覺ld覺r olduu gibi bu etkinlikte yerimizi alaca覺z dedi.

Giresunun sorunlar覺n覺 ilgililere ve kamuoyuna iletmeye 癟al覺aca覺z. 13 y覺ld覺r yap覺lan Giresun G羹nlerine kat覺l覺m salayarak Giresunlular覺 temsilde en iyi ekilde tan覺tt覺k ve bir癟ok projenin olumas覺nda kamuoyu desteini salad覺k. Giresun Federasyonu y繹netim kurulu ve Giresun Medya Platformu y繹netim kurulu ile birlikten kuvvet doar ilkesiyle hareket ederek, Giresunun sosyal, ekonomik, k羹lt羹rel ve turizm alan覺nda tan覺t覺m覺na b羹y羹k katk覺 sal覺yoruz ve ekibimiz ile birlikte Giresun G羹nleri tan覺t覺m etkinliine tam gaz haz覺rlan覺yoruz.

Giresun halk覺na daha iyi hizmet etmek i癟in,Giresun G羹nleriorganizat繹r羹 olan Giresun Federasyonu ile birlikte hareket ederek Giresun ve il癟elerinin sorunlar覺na sahip 癟覺k覺p, 癟繹z羹m bulunmas覺 konusunda ilgililere 繹neriler sunmak gibi sorumluluu da vard覺r. Giresun Medya Platformu her y覺l deiik bir slogan ile kamuoyuna mesaj vererek toplumun ortak sorunlar覺n覺 dile getirmektedir. Bu y覺l stand覺m覺zda kullanaca覺m覺z“SES VER G襤RESUNslogan覺 ile konu bal覺klar覺 halinde kamuoyuna 繹nemli mesajlar覺 ileteceiz. Bu slogan覺n anlam覺, efsane Giresun G羹nleri organizasyonuna b羹y羹k kat覺l覺m destei, Giresun sivil toplum kurulular覺 aras覺ndaki birliktelik, yerel bas覺n覺n deeri ve sayg覺nl覺覺, ortak sorunlara duyarl覺l覺k ve sahip 癟覺kma ile lobi faaliyetlerine destek vermek i癟in Ses ver Giresun slogan覺 ile ortak hareket, ortak birliktelik hareketini salamakt覺r.

7 Kas覺m ve 10 Kas覺m tarihleri aras覺nda Yenikap覺 etkinlik alan覺nda yap覺lacak olan Giresun G羹nlerine 2 milyon ziyaret癟inin gelmesi d羹羹n羹lmektedir, kendi aram覺zda g繹rev b繹l羹m羹 yaparak dev organizasyonun baar覺l覺 bir ekilde tamamlamak ve Giresuna yak覺覺r bir organizasyon olacakt覺r eklinde konutu.

Toplant覺ya Giresun Medya Platformu Bakan覺 Sadi Toygar, Bakan vekili 襤brahim Balc覺olu, Y繹netim Kurulu yeleri aban Kutlu, Hasan K羹b羹癟, Metin Ruen, H羹seyin enel Odac覺, Kaz覺m Kara癟oban, Ouzhan K覺l覺癟aslan, Abdullah ner Meral, Adem Tahmaz, Yahya 襤pek, Ahmet Gedik, Halil Derya ve B羹lent irin kat覺ld覺.

Bir 繹nceki yaz覺m覺z olan G襤RMEP, 2019 y覺l覺 hedef planlar覺n覺 ve g羹ndemi deerlendirdi bal覺kl覺 makalemizde 2019 y覺l覺 hedef planlar覺n覺 ve g羹ndemi deerlendirdi, giresun ve giresun medya platformu hakk覺nda bilgiler verilmektedir.