Yerel Gazeteciler Ne Hisseder?

Yerel Gazeteciler Ne Hisseder?

Bug羹n 24 Temmuz Gazeteciler ve Bas覺n Bayram覺… Giresun Medya Platformu Bakan覺 Sadi Toygar, 24 Temmuz Bas覺n Bayram覺 dolay覺s覺yla mesaj yay覺nlad覺.

Halk覺n haber alma hakk覺n覺 salayan ve toplumun genel talep ve g繹r羹lerini kamuoyuna yans覺tma g繹revini 羹stlenen yerel gazeteciler ekonomik s覺k覺nt覺 ile birlikte bir癟ok olumsuzluklara ramen g繹revlerini s羹rd羹rmektedirler.

Amac覺, Giresunun ortak deerlerini 繹ne 癟覺karmak, deerleri savunmak, toplumu bilgilendirmek, ayd覺nlatmak, hep beraber yard覺mlamay覺, dayan覺may覺 bir program 癟er癟evesinde yaparak, haber 羹retimini kamuoyu ile paylamak olan Giresun Medya Platformunun yerel medya bas覺n mensuplar覺 ile yapt覺覺 G羹癟 Birlii Giresun i癟in faaliyet g繹steren, dier sivil toplum kurulular覺na da 繹rnek tekil ediyor.

Toplum, gazetecilerin yazd覺覺n覺 okuduklar覺 ve 繹rendikleri haber ve yorumlar dorultusunda bilgi sahibi olurlar. Bu a癟覺dan gazetecilerin yapt覺klar覺 haber ve deerlendirmeleri ile toplumu doru bilin癟lendirme sorumluluklar覺 da bulunmaktad覺r.

Sosyal medya habercilii
Eskiden internet yoktu. Facebook, Twitter, Instagram Sosyal medya zaten yoktu.
Bir muhabir g羹nl羹k haberi bulmak i癟in b羹y羹k emek harc覺yordu.

Gazeteciler g羹n羹n b羹y羹k b繹l羹m羹n羹 haber bulmak i癟in adeta birbirleriyle yar覺 ediyordu.. imdi 繹yle deil. 襤nternet 癟a覺nda habercilik kolaylat覺 Kopyala yap覺t覺r yapabiliyorsun. Ak覺ll覺 telefonlar an覺nda g繹r羹nt羹 al sana haber. Facebook, Twitter, 襤nstagramdan istediin fotoraf覺 da al覺yorsun an覺nda g繹r羹nt羹.

imdi, her evde bilgisayar var, herkesin cebinde ak覺ll覺 telefonlar var. Bu ak覺ll覺n覺n i癟inde ne ararsan var. Herkes oldu sosyal medya gazetecisi.
ek fotoraf覺 yay覺nla Facebook, Twitter, 襤nstagramdan okunmak 繹nemli deil, t覺klanmak ve beenmek daha 繹nemli t覺klan覺nca ve beeni art覺nca daha da mutlu olunuyor
Gelien teknoloji. 襤le birlikte son y覺llarda gazetecilik meslei toplumu ayd覺nlatan, topluma y繹n veren kavram覺n覺 da kaybetti diyebiliriz.
Meslei meslee sayg覺nl覺覺n覺 yitirmesine neden olan teknolojinin de gerektii gibi kullan覺lamamas覺 ve her 癟ekilen g繹r羹nt羹n羹n, videonun televizyon ekranlar覺nda denetimden ge癟meden yay覺nlanmas覺 bu mesleinde sonunu getirmi oldu.

Teknoloji nereye g繹t羹r羹rse oraya gitmeye balad覺k, Sosyal medya, habercilii deitirdi, vatanda gazetecilii balad覺, Gazetecilerin yapmas覺 gereken, bu payla覺mlara deer katmak. Bilgiyi dorulamal覺, a癟覺klama eklemeli ve insanlar覺 bu konularda eitmelidir.

Yerel medya olarak gelien teknolojiye ayak uydurarak toplumu yine eskisinden daha g羹癟l羹 bir ekilde bilgilendirmek, ayd覺nlatmak olan .Bizler Giresun medya platformu olarak Giresun i癟in her zaman var覺z diyerek g繹revini s羹rd羹receiz .Gazetecileri daha iyi anlayabilmek, yaz覺lanlar覺 anlamayan, anlamak istemeyenlere tavsiyemiz olarak, Bas覺n elemanlar覺n覺n muhabirlerin ne zorluklar alt覺nda haber yapt覺覺n覺 bilmek, Gazeteci ve bas覺n mensuplar覺na sayg覺 duymak bizlerin isteidir.

G襤RESUN MEDYA PLATFORMU BAKANI
SAD襤 TOYGAR

Bir 繹nceki yaz覺m覺z olan Giresun ve Giresunlular覺n Gururu Hasan Turan bal覺kl覺 makalemizde Giresun ve Giresunlular覺n Gururu Hasan Turan hakk覺nda bilgiler verilmektedir.