imdi birlik zaman覺, girmep, giresun medya platformu, abdurrahman ada

imdi Birlik Zaman覺

Giresun Medya Platformu, Beykoz Paabah癟ede bulunan Giresun Vakf覺 Tesislerinde yapt覺覺 toplant覺da, g羹ndemde 繹ne 癟覺kan konular覺 deerlendirerek, g羹ndeme bomba gibi d羹en herkesi ok eden ve b羹y羹k bir 羹z羹nt羹ye sevk eden Esenyurt Belediye Bakan Yard覺mc覺s覺 Abdurrahman Adan覺n g繹revden ayr覺lmas覺 ile ilgili deerlendirmelerde bulunarak bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

BASIN AIKLAMASI

Giresun Medya Platformu Bakan覺 Sadi Toygar yapt覺覺 yaz覺l覺 a癟覺klamada; Giresunun bar覺ndan 癟覺kan baar覺l覺 癟al覺kan vizyon sahibi i adamlar覺na, d羹r羹st b羹rokratlara, siyaset癟ilere ve y繹neticilere ihtiya癟 vard覺r. Bu say覺lan 繹zelliklere sahip y繹netici ve b羹rokrat覺n覺 bu ehir yetitirmitir. Fakat maalesef deerlerimize sahip 癟覺kamad覺覺m覺z gibi, baar覺l覺 ve performans覺 y羹ksek b羹rokratlar覺m覺z覺 da sahip 癟覺kma konusunda ne yaz覺k ki zay覺f kald覺k, lobi faaliyetlerini tam anlam覺yla ger癟ekletiremedik.

Her eyden 繹nce insan覺n kendisi bal覺 ba覺na bir deerdir. Bir memleketi ekonomik, politik, sosyal, k羹lt羹rel anlamda 繹nc羹 yapan, onu y羹kselten topluma deer katan, i癟inde ta覺d覺覺, bar覺nd覺rd覺覺 deerlerdir.

Giresun 癟ok 繹nemli ahsiyetler yetitirmitir. Siyaset adam覺ndan, b羹rokrat覺na, sanat癟覺s覺ndan i d羹nyas覺na kadar, her dalda bir癟ok k覺ymetli hemerilerimiz yetimitir ama lobi faaliyetini, bir araya gelme becerisini bir t羹rl羹 g繹steremiyoruz. G繹steremeyince de, sesimizi dinletemiyoruz, soluumuzu kesiyorlar.

Milli M羹cadele d繹neminde 42. ve 47. G繹n羹ll羹 Alaylarla destan yazan Giresunlular, zor zamanlarda devletinin ve milletinin yan覺nda durarak ona sahip 癟覺km覺t覺r.15 Temmuz darbe giriimin de de b繹yle olmutur ve ilelebet b繹yle olacakt覺r.

襤stiklal Sava覺m覺z覺n kalbinin att覺覺 Afyonkarahisar覺n k覺ra癟 bir tepesine Giresun damgas覺n覺 vurarak bir ebediyet kazand覺ran ehitlik bizim gurur abidemizdir. Giresun’a 癟ok uzun bir mesafede bu 覺ss覺z ve hakim tepeden Giresun ad覺 aziz ehitlerimizle beraber ebediyete kadar yaayacakt覺r.

D羹nyada hi癟bir millete ve devlete nasip olmayan 襤stiklal Sava覺 destan覺n覺n ehitlerin kanlar覺 ile yaz覺ld覺覺 bu topraklarda (47. Giresun G繹n羹ll羹 Alay覺 ehitlii) bulunmaktad覺r. Ge癟mii kahramanl覺klar ile dolu Giresun halk覺n覺n deerleri hem devletine ve hem toplumuna 繹nemli hizmetlerde bulunarak 繹v羹n癟 kayna覺 olmaktad覺r.

襤te bunlardan biri olan ve 繹nc羹 bir kanaat 繹nderi deeri olarak Abdurrahman Ada, k覺sa bir zamanda hem g繹rev yapt覺覺 il癟esine b羹y羹k hizmetleri olmu, hem de memleketi Giresun ve G繹releye kal覺c覺 somut hizmetleri yaparak 繹v羹n癟 kayna覺 olmutur. rnek olarak g繹sterirsek 襤stanbulda bir 繹rnei dahi olmayan Giresun K羹lt羹r Evi tesislerini topluma kazand覺rm覺t覺r ve b羹y羹k takdir toplam覺t覺r.

Sivil toplum kurulular覺m覺z b羹t羹n siyasi g繹r羹lerin 羹st羹nde olmal覺 ve deerlerine sahip 癟覺kmak zorundad覺r. Biz hepimiz tek y羹rek olarak bu deerlere sahip 癟覺kmak zorunday覺z. G羹n beraber olma zaman覺d覺r, gelin birlik olal覺m, bizlerde lobi 癟al覺mas覺na a覺rl覺k verelim. 襤stanbul gibi d羹nya mega kenti 襤stanbulda bir il癟enin temsiline el atm覺 baar覺l覺 olmu, Abdurrahman Ada ve dier deerlere sahip 癟覺kmak hepimizin g繹revi olmal覺d覺r.

Sivil toplum kurulular覺 g羹癟lerini birletirerek 2019 yerel ve genel se癟imler 繹ncesinde g羹癟 birlii yapmal覺, hangi partiden olursa olsun siyaset yapmak ve se癟ime girmek isteyenleri tespit ederek bir 癟al覺ma komisyonu kurarak ilk ad覺mlar覺 atmal覺d覺r.

Giresun Medya Platformu olarak, siyasi parti ay覺rt etmeksizin yap覺lan lobi 癟al覺malar覺n覺n takip癟isi olaca覺n覺 bildiriyor, milletimizin anakkale ve Afrin zaferini kutluyoruz. Bata Gazi Mustafa Kemal Paa olmak 羹zere, t羹m ehitlerimizi 羹kran ve minnetle an覺yoruz, ruhlar覺 ad olsun.

imdi birlik zaman覺, girmep, giresun medya platformu, abdurrahman ada

imdi birlik zaman覺, girmep, giresun medya platformu, abdurrahman ada

imdi birlik zaman覺, girmep, giresun medya platformu, abdurrahman ada

imdi birlik zaman覺, girmep, giresun medya platformu, abdurrahman ada

imdi birlik zaman覺, girmep, giresun medya platformu, abdurrahman ada

imdi birlik zaman覺, girmep, giresun medya platformu, abdurrahman ada

imdi birlik zaman覺, girmep, giresun medya platformu, abdurrahman ada

imdi birlik zaman覺, girmep, giresun medya platformu, abdurrahman ada

Bir 繹nceki yaz覺m覺z olan ehitlerimizi Rahmet, Minnet ve zlemle Yad Ediyoruz bal覺kl覺 makalemizde Minnet ve zlemle Yad Ediyoruz ve ehitlerimizi Rahmet hakk覺nda bilgiler verilmektedir.